Moment van de waarheid: Sensoren!

Wie herinnert zich nog hoe het was om zonder sensoren te trainen (‘die kastjes’)? Je vond jezelf heel wat met 100 kg op de LegPress. En toen kwamen de sensoren. Die zorgen ervoor dat ‘smokkelen’, zoals b.v. met een versnelling beginnen en concentrisch (de ‘heenweg’) te snel gaan, meteen zichtbaar wordt. Naast het alziend oog van je trainer bewaken en signaleren ook de sensoren dat onvermijdelijke onbewuste smokkelen. Heel veel fit20-ers moesten even slikken toen ‘die kastjes’ meekeken. Het gewicht moest omlaag...Maar je ging evengoed kapot! Het gaat tenslotte om de prikkel, niet het gewicht. Hoeveel kilo moest bij jij terug toen je op de LegPress met sensoren ging trainen?